Paula Megija Kārkliņa

Pāri purvam

Vai ejot pāri cinītim es apzinos ka kāds cits ir šim cinitim pāri gājis un mēs nesatikušiem esam? Valdnieciskas vienpatības sindromiskas sajūtas rašanās brienot pāri gravai uz purva stūri, kas nedz man piederējusi, nedz piederēs. Es nezinu to sājūtu satiekoties aci pret aci, ausi pret ausi ar kādu kuru negaidiju tur kur biju es pati.

Vides māksla | 2021

project image

Foto: Marianna Lapiņa

project image

Foto: Marianna Lapiņa